Løsninger

LØSNINGER

Vi er afhængige af analyser til at forklare, begrunde og forudsige alt fra sociale og økonomiske forhold til bæredygtig udvikling.

HVAD KAN VI?


Analyse af data er en vigtig del af gode beslutningsprocesser. Men en analyse bliver aldrig bedre end det datagrundlag, den er baseret på.


Center for Sociologisk Analyse har en bred vifte af kompetencer, der med udgangspunkt i socialvidenskabelige metoder kan udvikle menneskelige kvaliteter og skabe resultater. Vi fastholder et højt fagligt niveau med resultater i øjenhøjde, og vi arbejder altid i tæt dialog med vores samarbejdspartnere, netværk og eksperter for at sikre en effektiv problemløsning. Vi tror på, at viden, samarbejde og nærhed går hånd i hånd i alle sociale problemløsninger.

  • Evaluering af strategier og indsatser
  • Strategi- og organisationsudvikling
  • Brugertilfredshed
  • Kundeanalyse
  • Lederevaluering
  • Madspildsanalyse
  • Psykisk arbejdsmiljø (APV)
  • HR-måling
  • Analyse af konkurrenter
  • Kommunikationsanalyse

Ikke to virksomheder er ens, og derfor er det afgørende for os, at alle undersøgelser er tilpasset den enkelte virksomheds behov og problemstillinger. Det er vores erfaring, at det i høj grad gør undersøgelserne anvendelige for virksomheden. Vi lægger vægt på, at undersøgelserne bidrager med løsninger til eventuelle problemstillinger og kommer med konkrete implementeringsforslag til forbedringer.

 

Hvad enten din virksomhed har brug for brede kvantitative løsninger eller dybdegående kvalitativ viden, kan Center for Sociologisk Analyse løse dit behov. Vi tror på videnskabelig kvalitet, og derfor har vi udelukkende sociologer og universitetsstuderende ansat, så hele vidensindsamlingen og analysearbejdet fastholdes på et højt fagligt niveau.

VORES ANALYSEPROCES

FASE 1


Indledende dialog om jeres behov og muligheder.

FASE 2


Undersøgelsesdesign samt metodevalg.

FASE 3


Kundespecifikke kvalitative og kvantitative analyser og opløsning af problem- stillingens kompleksitet.

FASE 4


Resultat af vores arbejde i form af analyser, rapporter og strategiske anbefalinger.

KONTAKT OS

Nytorv 3

9000 Aalborg

Tel: 77 340 445

PROFIL

Center for Sociologisk Analyse blev stiftet i 2008 som et analysebureau, der arbejder med evalueringer og analyser for offentlige og private virksomheder. 

© Copyright 2020. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.