Madspildsanalyser

Madspild

MADSPILDSANALYSE


Center for Sociologisk Analyse har siden 2013 haft fokus på madspild. Der findes store økonomiske såvel som miljømæssige ressourcer ved at spare det unødvendige spild af mad.


Der er store økonomiske, miljø- og sundhedsmæssige fordele ved at undgå unødvendigt spild af mad i de offentlige produktionskøkkener samt modtager- og serveringskøkkener. Ved at reducere madspild kan der eksempelvis blive plads i budgettet til at købe bedre råvarer eller mere økologi. Kort sagt: Hvis der skrues ned for spildet kan der skrues op for kvaliteten!


Center for Sociologisk Analyses madspildsundersøgelse er målrettet den offentlige sektor og især ældreplejen, og er designet til at identificere unødvendigt madspild og give personalet i alle led af madhåndteringen de rette værktøjer til at reducere spildet fremadrettet.


Vi er meget opmærksomme på, at et godt samarbejde med de køkkener vi besøger, er altafgørende. Personalet må ikke føle vores tilstedeværelse som en invasion, hvor de bliver kigget over skulderen og bedømt. De skal derimod føle sig som de vigtige medspillere de er.


Der anvendes flere forskellige metoder i vores madspildsundersøgelse. Omdrejningspunktet er observationsstudier, hvor vi i en uge følger dagligdagen i køkkenet fra morgen til aften. Derigennem opnår vi et klart indtryk af arbejdsrutinerne i og omkring køkkenet samt i de praksisser, som findes i og omkring madsituationen.


Sideløbende med observationsstudierne udarbejder vi kvantificerede mål på madspildet. Al relevant mad vejes før og efter spisesituationen hvorved spildprocenten kan beregnes. Spildet opdeles endvidere på fødevarekategorier, så der kan laves målrettede indsatser – alt efter behov og spildniveau.


Madspildsanalysen afsluttes med interviews med kernemedarbejdere. Dette både som supplement til observationsstudierne, og for at indgå i dialog om ændringer af de mere uhensigtsmæssige rutiner, for at sikre en fremadrettet reduktion af madspildet. 

 

Klik for mere information omkring madspildsanalysen

KONTAKT OS

Nytorv 3

9000 Aalborg

Tel: 77 340 445

PROFIL

Center for Sociologisk Analyse blev stiftet i 2008 som et analysebureau, der arbejder med evalueringer og analyser for offentlige og private virksomheder. 

© Copyright 2019. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.