Offentlige organisationer

OFFENTLIG

OFFENTLIGE ORGANISATIONER


Politisk styrede organisationer og institutioner


Center for Sociologisk Analyse har specialiseret sig i at arbejde med politisk styrede organisationer og institutioner. De særlige behov, der gør sig gældende i disse organisationer, kræver tilpassede undersøgelseskoncepter. Hos Center for Sociologisk Analyse er vi i stand til at imødekomme disse behov og bevare den følsomhed og fortrolighed i undersøgelsen, der er nødvendig.

  • Rebild Kommune, evalueringer og surveys.
  • Aalborg Kommune, madspildsanalyse.
  • Aalborg Universitetshospital, madspildsanalyse.
  • Region Nordjylland, patienttilfredshed.
  • Kolding Kommune, madspildsanalyse.
  • Aalborg Teater, kundesegmentering.
  • Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK)
  • Folkeuniversitet i Aalborg
  • Tech College Aalborg

EKSEMPLER PÅ UNDERSØGELSERMadspildsanalyse

I disse tider er der fokus på økologi, CO2 og madspild. Vi har specialiseret os i en undersøgelse, der er skabt til at styrke miljøet, samtidig med at den sikrer jer besparelser – både på kort og lang sigt! Via vores sociologiske metoder analyserer vi jeres indkøbsaftaler, forretningsgange, madbestillinger og interne kommunikation for at finde justeringer, der skaber gevinst for jer. Det er muligt at lave miljøforbedringer samtidig med, at der spares på budgettet! Læs mere om madspildsanalysen her.


Borgertilfredshedsundersøgelser

Der er mange områder, hvor det er relevant at måle borgernes tilfredshed med forskellige offentlige tilbud. Det kan være patienters tilfredshed med den behandling, de modtager, biblioteksgæsters oplevelse af bibliotekets tilbud og så videre. Med en tilfredshedsundersøgelse bliver det muligt at identificere særlige indsatsområder og justere fremtidige ressourcefordelinger i forhold til at imødekomme borgernes behov og ønsker bedst muligt.


Evaluering af indsatser

Indsatser på det sociale område er både indholdsmæssigt og organisatorisk komplekse. Vi er specialiserede i at evaluere sådanne indsatser. Vi indsamler, analyserer og fortolker oplysninger om indsatsernes proces og resultater og opnår således viden om, hvilke effekter indsatserne har ført med sig og identificerer eventuelle uforudsete effekter. En sådan evaluering vil skabe grundlag for beslutninger om eventuelle forbedringer eller udvidelse af indsatsen.


Medarbejderudvikling

Vi undersøger medarbejdernes synspunkter og de udfordringer, de står i til daglig. Undersøgelsen kan dermed give et faktuelt grundlag for at udarbejde en udviklingsplan og er et stærkt ledelsesværktøj, der er retningsgivende for, hvilken vej, I bør gå med medarbejderudviklingen.


APV og trivselsundersøgelser

Center for Sociologisk Analyse laver løbende HR-målinger og arbejdspladsvurderinger (APV) for mindre og mellemstore virksomheder, såvel som større koncerner. Alle virksomheder med medarbejdere skal gennemføre en APV. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at dette sker. Det gælder også, hvis der kun er én medarbejder ansat og ved tidsbegrænsede ansættelser eller løsarbejde. Center for Sociologisk Analyse laver løsninger, der ikke kun opfylder kravene i lovgivningen, men også giver information og viden, som kan bruges aktivt i virksomhedsudviklingen.


Undervisning

Med afsæt i de sociologiske fagområder tilbyder Center for Sociologisk Analyse undervisning og vidensdeling. Vi har mange års erfaring med undervisning på alle niveauer og er eksperter i at videreformidle kompliceret viden. Vi specialkonstruerer altid undervisningsforløbene efter modtagerens specifikke behov.


Kursus i konflikthåndtering

I en hverdag med travlhed og faglige udfordringer er det relevant at kende til teknikker og handlemønstre med hvilke, man kan undgå at optrappe konflikter. Vi tilbyder et kursus, der har til formål at styrke jeres arbejdsliv og forbedre jeres handlemuligheder i en hektisk hverdag.

KONTAKT OS

Nytorv 3

9000 Aalborg

Tel: 77 340 445

PROFIL

Center for Sociologisk Analyse blev stiftet i 2008 som et analysebureau, der arbejder med evalueringer og analyser for offentlige og private virksomheder. 

© Copyright 2019. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.