Private virksomheder

PRIVATE

PRIVATE VIRKSOMHEDER


Vi har hjulpet mange private virksomheder med indsamling og analyse af data til bæredygtig udvikling samt understøttelse af processer i udvikling af nye strategier.


Center for Sociologisk Analyse har arbejdet med private virksomheders behov i en lang årrække. Vi tilbyder vidensindsamling på forskningsniveau i et tempo, som er brugbart for en driftig virksomhed. Center for Sociologisk Analyse har kendskab til en lang række brancher, og vores vidensnetværk vokser hele tiden.

 • InduFlex, HR-analyse og lederudvikling
 • TL BYG, Lederudvikling
 • Beierholm, kundetilfredshedsanalyse
 • Hals Sparekasse
 • Sparkassen Østjylland
 • Carlo Sørensen A/S
 • HTH-Køkkener, kundetilfredshedsanalyse
 • Sparkassen Kronjylland, delkundeundersøgelse
 • Give Stålspær, kundetilfredshedsanalyse
 • Cemberit, kundetilfredhedsanalyse
 • Aalborg Teater, kundesegmentering

EKSEMPLER PÅ UNDERSØGELSER


Vores metodik lader sig ikke begrænse til specifikke sektorer eller brancher.


Loyalitetsanalyse

Med en loyalitetsanalyse undersøger vi både kunders og potentielle kunders holdninger og meninger om jeres virksomhed. Ud fra en række parametre kan undersøgelsen bidrage med viden om de eksisterende kunders loyalitetsgrad. Derudover opnås viden om, hvad der skal til, for at de potentielle kunder fremover vil vælge jer.


Kundeanalyse

Med en kundeanalyse får I viden om, hvad der skaber værdi for jeres kunder. Den viden er afgørende for at kunne minimere kundeafgang og sigte mod kundedrevet vækst. Vi tilbyder en undersøgelse, der måler, om I lever op til kundernes forventninger, om der er områder, der halter, og hvilke områder jeres kunder er særligt tilfredse med. Herfra identificeres indsatsområder, så konkrete handlinger kan sættes i gang.


Medarbejderudvikling

Vi undersøger medarbejdernes synspunkter og de udfordringer, de står i til daglig. Undersøgelsen kan dermed give et faktuelt grundlag for at udarbejde en udviklingsplan og er et stærkt ledelsesværktøj, der er retningsgivende for, hvilken vej, I bør gå med medarbejderudviklingen.


Sponsoranalyse

Vi tilbyder en sponsorundersøgelse, der giver et overblik over potentielle sponsorers holdninger. Det betyder, at I får en afgørende indsigt i deres adfærd og prioriteringer. Det giver et direkte redskab til at evaluere nye sponsorindsatser såvel som mulighed for at tage hånd om deres holdninger til jeres organisations kvaliteter. Målet er samtidig at indfange de potentielle sponsorers lyst til at indgå en aftale med jer.


Undervisning

Med afsæt i de sociologiske fagområder tilbyder Center for Sociologisk Analyse undervisning og vidensdeling. Vi har mange års erfaring med undervisning på alle niveauer og er eksperter i at videreformidle kompliceret viden. Vi specialkonstruerer altid undervisningsforløbene efter modtagerens specifikke behov.


Kursus i konflikthåndtering

I en hverdag med travlhed og faglige udfordringer er det relevant at kende til teknikker og handlemønstre med hvilke, man kan undgå at optrappe konflikter. Vi tilbyder et kursus, der har til formål at styrke jeres arbejdsliv og forbedre jeres handlemuligheder i en hektisk hverdag.


HR-Analyser

Center for Sociologisk Analyse laver løbende HR-analyser og arbejdspladsvurderinger (APV) for mindre og mellemstore virksomheder, såvel som større koncerner. Alle virksomheder med medarbejdere skal gennemføre en APV. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at dette sker. Det gælder også, hvis der kun er én medarbejder ansat og ved tidsbegrænsede ansættelser eller løsarbejde. Center for Sociologisk Analyse laver løsninger, der ikke kun opfylder kravene i lovgivningen, men også giver information og viden, som kan bruges aktivt i virksomhedsudviklingen.

KONTAKT OS

Nytorv 3

9000 Aalborg

Tel: 77 340 445

PROFIL

Center for Sociologisk Analyse blev stiftet i 2008 som et analysebureau, der arbejder med evalueringer og analyser for offentlige og private virksomheder. 

© Copyright 2019. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.